Zohľadnime bioenergetické pôsobenie potravín


Neviem to „vedecky“ dokázať, ale je tu veľa náznakov, že potraviny pôsobia na organizmus nielen biochemický, ale aj dosiaľ neprebádaným spôsobom – nazvime ho „bioenergetickým“. Niektorí odborníci tvrdia, že prirodzené potraviny vyžarujú akúsi „bioenergiu“, ktorá je pomocou citlivých prístrojov merateľná a má výrazný vplyv na organizmus.

Orientálna medicína, napr. ajurveda nazýva túto energiu pranou a rozlišuje presnejšie: niektoré druhy potravín pôsobia na organizmus negatívne a dráždivo, iné harmonicky a priaznivo, dodávajú vytrvalosť a vyváženú silu. Podobné myšlienky nachádzame aj v lekárskych spisoch stredovekej opátky Hildegardy z Bingenu. Jemné sily potravín nazýva viriditates; a rozlišujeme medzi viriditates, ktoré pôsobia priaznivo aj liečivo, a medzi takými, ktoré pôsobia negatívne, rozbúria vnútorné orgány a neurohumorálnu reguláciu. U niektorých potravín sa dá tento negatívny vplyv eliminovať tepelnou alebo inou úpravou, niektoré druhy potravín sa jednoducho nedajú konzumovať.

Sem asi mieril Hippokrates, keď povedal: „Vaše jedlo nech je vaším liekom.“ Pre terapeutické využitie nemáme dosť informácií, ale uvedieme aspoň niekoľko odporúčaní:
– nekonzumovaťpotraviny denaturované, separované, v hotovom stave dlho skladované, jedlá staré a viackrát zohrievané; z tohto hľadiska biely cukor a múka sú bezcenné;
len čo je nejaká plodina mechanicky narušená (napr. zomletím), stráca bioenergetickú hodnotu, preto orechy lúpeme a mak melieme tesne pred použitím; zomleté obilie spracujeme optimálne do 2 hodín, najneskôr však do 14 dní, napriek tomu joga, čínska medicína ani Hildegarda okrem niekoľkých výnimiek neodporúčajú surovú stravu, ale iba čerstvo pripravenú: tepelná úprava má za cieľ popri inom zbaviť potraviny nežiadúceho pôsobenia na ľudský organizmus. Surové šaláty treba upraviť octom, citrónom alebo korenistými bylinami.

Like it.? Share it: